Pedagoški in tehnični kader

Računalniška prijava prihod/odhod mogoč samo iz šolskih računalnikov, možnost povezave s čitalci kartic.

Pregled in urejanje mogoč kjerkoli
(s povezavo na Internet).

Podružnice mogoča prijava od kjerkoli kjer je povezava na Internet.

 

Analiza in nastavitve

Prikaz grafov realizacija dodatnih ur (50dni - dopust)

Vnos podatkov zaposlenih: gesla za dostop, letni dopust, realizacija dodatnih ur,...

Vodenje evidence

 • Mesečni pregled

  Dopusti, bolniška, ČŠOD, odsotnost iz šole. Primer

  Dodatne ure: izobraževanja, dežurstva, tekmovanja, svet šole, aktivi, delo v soboto/prazniki, drugo dodatno delo. Primer

  Pedagoške ure: nadomeščanje pouka, OPBja, DSPja, Jutranjega varstva, ISPU, ID sistemizirane in nesistemizirane. Primer

  Ločeno: Samo pouk OPB JV ostalo

 • Mesečna poročila

  Pedagoški kader dopust, bolniške, nesestimizirane dejavnosti... Primer

  Tehnični kader Primer

 • Pregled po dnevih

  Pedagoški kader prikaz vseh ur vseh učiteljev na določen dan. Primer

  Tehnični kader prikaz vseh ur tehničnega kadra na določen dan. Primer

 

Za vse dodatne informacije in prezentacijo sistema smo vam na voljo na: info@edcs.si ali na GSM: 041 741 263